Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“Еко Конференция 2020

Списък с наградените от Еко конференция 2020


Снимки от връчването на сертификати за участие и награждаване"


С любезното съдействие на:
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ,

Каним Ви на връчване на награди, сертификати и грамоти на участниците в IV-тата Национална Екологична Конференция - "Да мислим еколично за бъдещето" 2020 открита сцена "Охлюва", Морска Градина Бургас, 12.06.2020 от 17:30


Ден Първи   Ден Втори   Ден Трети


Организаторите на Конференцията си запазват правото да променят програмата, при необходимост. Моля преди конференцията проверете отново кой по ред сте, за да знаете кога е Вашето участие.ZOOM покани:

Ден Първи, официално откриване, приветствия (10:00 – 10:30) и заседание 1 (10:30 – 12:30)

Ден Първи, заседание 2 (13:00 – 15:00)

Ден Втори, заседание 1 (10:00 – 13:00)

Ден Втори, заседание 2 (14:00 – 17:00)

Ден Трети, заседание 1 (10:00 – 13:00)


Молим да обърнете внимание на следните важни особености:


1. При регистрация в ZOOM молим всички участници да използват личните си имена, за да бъдат допуснати до конференцията. Участници, които имат различно регистрирано име следва да се свържат с главният сектретар на конференцията – гл. ас. д-р Никола Тодоров (00359 0886 054 523).

Упътване за участие в заседание в платформа ZOOM и за регистрация.


2. Молим, участниците, които ще участват онлайн, да бъдат на линия 20-30 мин. преди тяхното представяне. Всяко представяне не трябва да трае повече от 15мин.


3. IV Национална Конференция „Да мислим екологично за бъдещето“, ще може да се гледа онлайн през YouTube.com.


Ден Първи, официално откриване, приветствия (10:00 – 10:30) и заседание 1 (10:30 – 12:30)

Ден Първи, заседание 2 (13:00 – 15:00)

Ден Втори, заседание 1 (10:00 – 13:00)

Ден Втори, заседание 2 (10:00 – 13:00)

Ден Трети, заседание 1 (10:00 – 13:00)


4. Обявяването на класирането ще бъде до седмица, след приключването на конференцията. Наградeните ще бъдат информирани по телефон и имейл, а грамотите ще бъдат изпратени по пощата.
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ,

Във резултат на извънредното положение, поради пандемията от COVID-19, Организационният комитет на IV-та Национална конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ взе следните решения:

 • IV-та Национална конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ ще се проведе изцяло on-line в периода 1÷3 Май 2020 г.

 • Конференцията ще протече в платформата ZOOM.

 • Членове на Организационния комитет ще се свържат по телефон с учениците, студентите или ръководители им, за потвърждение на участието им.

 • Всеки, от потвърдилите, ще получи инструкции за ползване на платформата, линк за срещата, ID номер и парола.

 • Участниците трябва да изпратят своите презентации предварително, с цел избягване на технически затруднения, свързани с on-line платформата, на посочения по-долу имейл.

 • Всеки участник ще има 10 мин. за представяне на презентацията си и 5 мин. за въпроси от комисията. Моля, съобразете се с това!!!

 • Участниците, които нямат възможност за on-line връзка по време на конференцията, могат да участват с off-line презентация (запис в домашни условия) или постер, които също трябва да бъдат изпратени предварително на комисията, на посочения по-долу имейл.

 • Продължават да важат всички условия за прием в Университета и получаване на Кредит!

ecoconference@btu.bgЗа новини, следете и сайта:                             http://еоос.бг


При въпроси можете да се обръщате към:


Председател на Организационния комитет

Доц. д-р Александър Димитров                        тел. 0888 886 448

Организационен секретар

Гл. ас. д-р Никола Тодоров                              тел. 0886 054 523
Пазете се и ще се видим on-line!
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Поради създалата се обстановка в страната около COVID-19 (Коронавирус), Заповеди от Министерски съвет, Община Бургас и с цел да предпазим здравето на нашите ученици и деца, IV-та Национална конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ се отлага за 27-29 АПРИЛ 2020 год.

Заявки ще се приемат до 10.04.2020 год.

В случай, че епидемиологичната обстановка в страната не позволява, събитието да се проведе на място в КЦ „Морско казино“ - Бургас, Конференцията ще се осъществи On-line на същите дати!!!

ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕООС.БГУниверситет „Проф. д-р Асен Златаров” и Община Бургас Ви канят да участвате в


Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“


Конференцията ще се проведе на 27-29 Април 2020 г. в Културен център „Морско казино” - гр. Бургас, зала „Петя Дубарова” с участие на ученици, студенти, учители, преподаватели и гости.

Всички желаещи да участват в конференцията, да попълнят и изпратят приложения формуляр за участие.

Рефератът/научното съобщение могат да бъдат в някое от следните Тематични направления

 • Ролята на сътрудничеството в опазването околната среда;
 • Устойчиви и екологично чисти технологии;
 • Алтернативните енергийни източници за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива;
 • Биогорива;
 • Метеорология и хидрология
 • Спътников мониторинг върху околната среда;
 • Защитени територии;
 • Биологично разнообразие;
 • Екологичен мониторинг;
 • Мониторинг на храните;
 • Управление на екологичните проекти;
 • Екология на селското стопанство и промишленостга;
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
 • Управление и рециклиране на отпадъци;
 • Обработка на отпадъците (заводи, сметища);

Участието в Конференцията е без такса за правоучастие.


Докладите трябва да бъдат предадени в деня на конференцияна на електронен носител. Те ще бъдат събрани в електронен сборник, който ще се предоставя на желаещите.Презентациите трябва да бъдат не по-дълги от 10 /десет/ минути.


Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили ще бъдат връчени грамоти и материални награди. За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи могат да участват в класирането за специалностите „Екология и опазване на околната среда" (редовно или задочно обучение) или „Екология и екологичен мениджмънт“ (редовно обучение).

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 12 / 01.09.2016 г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, получават удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит срещу такса от 20.00 лева.

Формуляр за участие в конференция

Заявление за квалификационни кредити

Председател на Организационния комитет

доц. д-р Александър Димитров

тел. 0888 886 448

Организационен секретар

гл. ас. д-р Никола Тодоров

тел. 0886 054 523

Със съдействието на: