Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“Еко Конференция 2021


Снимки от връчването на сертификати за участие и награждаванеАлбум 1


Албум 2
Н А Г Р А Ж Д А В А Н Е21.05.2021 г. (петък), 13:00 часа, гр. БУРГАС

= ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА =

ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 41-45


ПРИЗОВИТЕ УЧАСТНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ !!!Всички ученици и студенти ще получат Грамота, а ръководителите Сертификат, както и подаръци от Конференцията!!!Списък с награденитеУважаеми Ръководители (учители и преподаватели) на участници в V-та Национална конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ 26÷29 Април 2021г. – Бургас.

Можете да получите квалификационни кредитиВижте как.

V-та Международна конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ще се осъществи On-line, в платформата ZOOM, в периода 26-29 Април 2021 год.ПРОГРАМАВръзки към ZOOM: 1ви ден, 2ри ден, 3ти ден, 4ти ден.

Ако не сте участник, можете да гледате конференцията през YouTube


Връзки към Youtube: 1ви ден, 2ри ден, 3ти ден, 4ти ден,

Организаторите на Конференцията си запазват правото да променят програмата, при необходимост. Моля преди конференцията проверете отново кой по ред сте, за да знаете кога е Вашето участие.Молим, да обърнете внимание на следните важни особености:

1. При регистрация в ZOOM молим всички участници да използват личните си имена, за да бъдат допуснати до конференцията. Участници, които имат различно регистрирано име следва да се свържат с главният сектретар на конференцията – доц. д-р Никола Тодоров (00359 0886 054 523).

Упътване за участие в заседание в платформа ZOOM и за регистрация.

2. Молим, участниците, които ще участват онлайн, да бъдат на линия 20-30 мин. преди тяхното представяне. Всяко представяне не трябва да трае повече от 10мин.

3. Vта Национална Конференция „Да мислим екологично за бъдещето“, ще може да се гледа и слуша онлайн през YouTube.com следете тази страница за информация.

УНИВЕРСИТЕТ "проф. д-р Асен Златаров" Бургас
ОБЩИНА БУРГАС
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС


ВИ КАНЯТ


да участвате в


V-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
за ученици и студенти

„ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“26÷29 Април 2021 г., гр. БургасНационална изява от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година

Мястото на провеждане на Конференцията ще бъде обявено допълнително!

В срок до 18 Април 2021 г., всички желаещи да участват в конференцията, следва да попълнят и изпратят приложения формуляр за участие

Презентация/постер/доклад трябва да бъде в ОСНОВНОТО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ


ЧЕРНО МОРЕ
ЗАМЪРСЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ, БЪДЕЩЕ


 • Синя икономика;
 • Устойчиви и екологично чисти технологии;
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
 • Управление на отпадъците;
 • Защита на екосистемите;
 • Алтернативните енергийни източници;
 • Метеорология и хидрология;
 • Мониторинг;
 • Защитени територии;
 • Биологично разнообразие;
 • Храни;
 • Пречистване на води;
 • Замърсяване на почви;
 • Управление на екологичните проекти;
 • Ролята на сътрудничеството в опазването на Черно море;

Участието в Конференцията е без такса за правоучастие.


Докладите трябва да бъдат предадени в деня на конференцияна на електронен носител. Те ще бъдат събрани в електронен сборник, който ще се предоставя на желаещите.Презентация/постер/доклад трябва да бъдат предадени до 18 Април 2021 на имейл: ecoconference@btu.bg. Те ще бъдат събрани в електронен сборник, който ще се предоставя на желаещите.


Презентациите трябва да бъдат не по-дълги от 10 /десет/ минути.

Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили ще бъдат връчени грамоти и материални награди. За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи могат да участват в класирането за специалностите „Екология и опазване на околната среда" (редовно или задочно обучение) или „Екология и екологичен мениджмънт“ (редовно обучение).

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 15 / 22.07.2019г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, получават удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит срещу такса от 20.00 лева.

Формуляр за участие в конференция

Заявление за квалификационни кредити

Председател на Организационния комитет

доц. д-р Александър Димитров

тел. 0888 886 448

Организационен секретар

доц. д-р Никола Тодоров

тел. 0886 054 523


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ,


Ако извънредното епидемично положение (COVID-19), не позволява присъственото провеждане на събитието, Организационният комитет ще проведе конференцията отново ON-LINE в посочения период (26÷29 Април 2021 г.)При въпроси можете да се обръщате към посочените по-горе телефони и имейл!!!

Със съдействието на: