Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“Еко Конференция 2022
УНИВЕРСИТЕТ "проф. д-р Асен Златаров" Бургас
ОБЩИНА БУРГАС
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС


ВИ КАНЯТ


да участвате в


VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
за ученици и студенти

„ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“23÷26 Март 2022 г., гр. БургасНационална изява от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година


Уважаеми участници и ръководители,
Радваме се да съобщим, че класирането на участниците в 6-та Национална Еко Конференция е готово.
Награждаването ще бъде на 13.05.2022 г. от 13:00 часа, в ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ 41-45, гр. Бургас.


>Локация на събитието<

>Разгледайте класирането тук<

>Снимки от награждаването<ВАЖНО!!! - Уважаеми участници и ръководители,
Таксата за получаване на квалификационен кредит беше променена от 30 на 20 лева. Ако вече сте заплатили , разликата ще ви бъде върната по банков път.VI-та Международна Конференция "Да мислим екологично за бъдещето" ще се проведе изцяло On-line, в платформата ZOOM, в периода 23-25 Март 2022 год. Конференцията ще се предава на живо в Youtube.com. Ако сте участник, използвайте връзките към ZOOM, а ако не сте, Ви молим да използвате Youtube за да наблюдавате.


ВРЪЗКИ КЪМ ZOOM И YOUTUBEМолим, да обърнете внимание на следните важни особености:

1. При регистрация в ZOOM молим всички участници да използват личните си имена, за да бъдат допуснати до конференцията. Участници, които имат различно регистрирано име следва да се свържат с главният сектретар на конференцията – доц. д-р Никола Тодоров (00359 0886 054 523).

Упътване за участие в заседание в платформа ZOOM и за регистрация.

2. Молим, участниците, които ще участват онлайн, да бъдат на линия 20-30 мин. преди тяхното представяне. Всяко представяне не трябва да трае повече от 10мин.

Еко Програма 2022Организатора си запазва правото да променя програмата. При проблеми, Ви молим да се свържете с нас, на посочените телефони.


Награждаването ще се проведе през месец Април, надяваме се присъствено.В срок до 13ти Март 2022 г., всички желаещи да участват в конференцията, следва да попълнят формуляр за участие в VI-та Национална Конференция

Презентация/постер/доклад трябва да бъде в ОСНОВНОТО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ


ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
ВЪВ ВАШИЯ РЕГИОН


 • Синя икономика;
 • Устойчиви и екологично чисти технологии;
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
 • Управление на отпадъците;
 • Защита на екосистемите;
 • Алтернативните енергийни източници;
 • Метеорология и хидрология;
 • Мониторинг;
 • Защитени територии;
 • Биологично разнообразие;
 • Храни;
 • Пречистване на води;
 • Замърсяване на почви;
 • Управление на екологичните проекти;
 • Ролята на сътрудничеството в опазването на Черно море;

Участието в Конференцията е без такса за правоучастие!!!


Презентацията трябва да бъде предадена до 13 Март 2022 на имейл: ecoconference@btu.bg. Те ще бъдат събрани в електронен сборник, който ще се предоставя на желаещите.


Презентациите трябва да бъдат не по-дълги от 10 /десет/ минути.

Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили ще бъдат връчени грамоти и материални награди.

За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи могат да участват в класирането за специалностите „Екология и опазване на околната среда" (редовно или задочно обучение) или „Екология и екологичен мениджмънт“ (редовно обучение).

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 15 / 22.07.2019г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, получават удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит срещу такса от 30 /тридесет/ лева.

Формуляр за участие в конференция

Заявление за квалификационни кредити

Председател на Организационния комитет

доц. д-р Александър Димитров

тел. 0888 886 448

Организационен секретар

доц. д-р Никола Тодоров

тел. 0886 054 523


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ,


Ако извънредното епидемично положение (COVID-19), не позволява присъственото провеждане на събитието, Организационният комитет ще проведе конференцията отново ON-LINE в посочения период (23÷26 Март 2022 г.)


При онлайн провеждне:При въпроси можете да се обръщате към посочените по-горе телефони и имейл!!!

За актуални новини, следете страницата.

Със съдействието на: