Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“Еко Конференция 2024
УНИВЕРСИТЕТ "проф. д-р Асен Златаров" Бургас
ОБЩИНА БУРГАС
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС


ВИ КАНЯТ


да участвате в


VIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
за ученици и студенти

„ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“20÷22 Март 2024 г., гр. БургасКЦ „Морско казино“ – Бургас, Зала „Георги Баев“

ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МОН ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНАПрезентацията трябва да бъде в ОСНОВНОТО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ


КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЕКОСИСТЕМИТЕ


 • Синя икономика;
 • Устойчиви и екологично чисти технологии;
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
 • Управление на отпадъците;
 • Защита на екосистемите;
 • Алтернативните енергийни източници;
 • Метеорология и хидрология;
 • Мониторинг;
 • Защитени територии;
 • Биологично разнообразие;
 • Храни;
 • Пречистване на води;
 • Замърсяване на почви;
 • Управление на екологичните проекти;
 • Ролята на сътрудничеството в опазването на Черно море;

РЕГЛАМЕНТ


1. Участието в конференцията е БЕЗ ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

2. В срок до 3 Март 2024 г., всички желаещи да участват в конференцията, следва да попълнят

формуляр за участие в VIII-ма Национална конференция

3. Участниците трябва да следят за програмата на сайта – след 11 Март 2023.

4. Всяка презентация НЕ трябва да бъде по-дълга от 10 /десет/ минути (след това ще бъдат прекъсвани) и 5 мин. за въпроси от комисията.

5. Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили ще бъдат връчени грамоти и материални награди.

Наградените с „ГРАМОТА“ ученици, се приемат, в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, специалност „Екология и опазване на околната среда“ (редовно или задочно обучение), на основание на чл. 26, ал. 1а и 3а от Правилника за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „професионален бакалавър“ на Университета в рамките на утвърдения брой за учебната 2024/2025 година:

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 15 / 22.07.2019г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, получават удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит срещу такса от 20 /двадесет/ лева.

Председател на Организационния комитет

доц. д-р Александър Димитров

тел. 0888 886 448

Организационен секретар

доц. д-р Никола Тодоров

тел. 0886 054 523

Имейл адрес:

ecoconference@btu.bg


При въпроси можете да се обръщате към посочените телефони и имейл!!!

Със съдействието на: