БУРГАСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“Еко Конференция 2024
27.03
2024

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТУважаеми Ръководители (учители и преподаватели) на взелите участие в VIII-та Национална конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ 20÷22 Март 2024 г. – Бургас, можете да получите Квалификационен кредит като в срок до 17 Април 2024:

1. Попълните заявка за издаване на квалификационен кредит;
2. Заплатите такса от 20 /двадесет/ лева по БАНКОВАТА СМЕТКА НА УНИВЕРСИТЕТА:

Банка ДСК - клон Бургас
IBAN: BG90STSA93003100001100
BIC: STSABGSF
Университет “Проф. д-р Асен Златаров”


Във вносната бележка за “ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ” се изписва:
ИМЕ /собствено, бащино и фамилно/ и ЕГН.

За “ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ” се изписва:
“Такса за квалификационен кредит – Екоконференция 2024”

3. Ако участвате за поредна година и няма промяна в исканите данни, молим Ви да пратите на имейл nikola_todorov@btu.bg само годината на последното Ви участие. В случай, че участвате за първи път, Ви молим да изпратите следната информация:

1. Диплома за Висше образование;
2. Платежно нареждане.
3. Имена, Адрес за получаване, телефонен номер и e-mail.
4. В случай, че искате фактура – данни на юридическото лице.

Удостоверението за квалификационен кредит ще Ви бъде изпратено по поща или куриер – за Ваша сметка
24.03
2024

Класиране на най-добрите доклади


УНИВЕРСИТЕТ "проф. д-р Асен Златаров" Бургас
ОБЩИНА БУРГАС
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС


ВИ КАНЯТ


да участвате в


VIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
за ученици и студенти

„ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“20÷22 Март 2024 г., гр. БургасКЦ „Морско казино“ – Бургас, Зала „Георги Баев“

ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МОН ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА20.03
2024

ВРЪЗКА КЪМ ОНЛАЙН СЕСИИТЕ
Молим, да обърнете внимание на следните важни особености:

1. При регистрация в ZOOM молим всички участници да използват личните си имена, за да бъдат допуснати до конференцията. Участници, които имат различно регистрирано име следва да се свържат с главният сектретар на конференцията – доц. д-р Никола Тодоров (00359 0886 054 523).

Упътване за участие в заседание в платформа ZOOM и за регистрация.

2. Молим, участниците, които ще участват онлайн, да бъдат на линия 20-30 мин. преди тяхното представяне. Всяко представяне не трябва да трае повече от 10мин.

12.03
2024

Молим Ви, да обърнете внимание на следните важни особености:


1. Участниците, които ще участват онлайн са запланувани за Четвъртък следобед. Връзки за присъединяване през ZOOM ще бъдат видни няколко дни преди конференцията. Молим участниците да използват личните си имена при присъединяване, за улеснение на работата.

2. При проблеми или невъзможност за участие в съответния ден, Ви молим да се свържете с главният секретар на конференцията –доц. д-р Никола Тодоров (00359 0886 054 523).3. Презентациите трябва да бъдат с продължителност до 10 мин.


Еко Програма 2024Организаторите си запазват правото да променят програмата. При проблеми, Ви молим да се свържете с нас, на посочените телефони.

Награждаването ще се проведе в последния ден на конференцията (22.03.2024), в 16:00 часа.

Грамотите, сертификатите и наградите на отсъстващите участници ще бъдат изпратени по куриер за тяхна сметкаПрезентацията трябва да бъде в ОСНОВНОТО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ


КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЕКОСИСТЕМИТЕ


 • Синя икономика;
 • Устойчиви и екологично чисти технологии;
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
 • Управление на отпадъците;
 • Защита на екосистемите;
 • Алтернативните енергийни източници;
 • Метеорология и хидрология;
 • Мониторинг;
 • Защитени територии;
 • Биологично разнообразие;
 • Храни;
 • Пречистване на води;
 • Замърсяване на почви;
 • Управление на екологичните проекти;
 • Ролята на сътрудничеството в опазването на Черно море;

РЕГЛАМЕНТ


1. Участието в конференцията е БЕЗ ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

2. В срок до 3 Март 2024 г., всички желаещи да участват в конференцията, следва да попълнят

формуляр за участие в VIII-ма Национална конференция

3. Участниците трябва да следят за програмата на сайта – след 11 Март 2023.

4. Всяка презентация НЕ трябва да бъде по-дълга от 10 /десет/ минути (след това ще бъдат прекъсвани) и 5 мин. за въпроси от комисията.

5. Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили ще бъдат връчени грамоти и материални награди.

Наградените с „ГРАМОТА“ ученици, се приемат, в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, специалност „Екология и опазване на околната среда“ (редовно или задочно обучение), на основание на чл. 26, ал. 1а и 3а от Правилника за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „професионален бакалавър“ на Университета в рамките на утвърдения брой за учебната 2024/2025 година:

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 15 / 22.07.2019г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, получават удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит срещу такса от 20 /двадесет/ лева.

Председател на Организационния комитет

доц. д-р Александър Димитров

тел. 0888 886 448

Организационен секретар

доц. д-р Никола Тодоров

тел. 0886 054 523

Имейл адрес:

ecoconference@btu.bg


При въпроси можете да се обръщате към посочените телефони и имейл!!!

Със съдействието на: