Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“Еко инициативи

С цел да се популяризира и провокира екологичното мислене сред ученици и студенти, катедра ЕООС ежегодно организира конференция "Да мислим екологично за бъдещето".

Ние, от катедра ЕООС се стараем да поддържаме чистота, както в университета, така и извън него и винаги сме готови да помогнем на различни организации, когато има нужда от доброволци.

Kатедра ЕООС организира походи и посещения на различни интересни природни забележителности и защитени територии.

За своите студенти, Kатедра ЕООС организира посещения на ИАОС, РИОСВ, мобилни станции и други.

Разгледай

  • Поход местност „Сините Камъни“, гр. Сливен 2017
  • Посещение на „Кръста“ до ж.к. Меден Рудник, Бургас 2017
  • Посещение на ИАОС гр. Бургас 2017
  • Посещение на мобилна лаборатория за контрол на качеството на атмосферния въздух 2017
  • Пролетно почистване на устието на р. Ропотамо 2018
  • Изграждане на къщички за птици 2018
  • Засаждане на дръвчета в двора на Университета 2017
  • Пролетно почистване на устието на р. Ропотамо 2017