Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“Минали Конференции>Еко Конференция 2022<

>Еко Конференция 2021<

>Еко Конференция 2020<

>Еко Конференция 2019<

>Еко Конференция 2018<

>Еко Конференция 2017<