Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“За нас

Ръководител катедра:


доц. д-р Александър Николов Димитров

Неорганичен корпус,каб. 313

Тел.: (056) 716 878; 0884 680 869

История на катедрата

Специалността е разкрита с решение на АС като “Промишлена екология” през 1991г. През същата година с решение на АС и заповед на Ректора е създадена функционална катедра със същото наименование. През 1997 г. тя се преобразува в катедра “Екология и опазване на околната среда”.
Бивши ръководители на катедрата са: доц.д-р Радостин Куцаров (за периода 1991-1997 г.) и доц. д-р Мария Димова (за периода от 1997 - 2007 г.), доц. д-р Донка Тодорова (за периода 2008-2017 г.)

Членове на катедрата

доц. д-р Светла Йорданова Далакчиева
доц. д-р Никола Стоянов Тодоров
гл. ас. д-р Галина Георгиева Григорова
гл. ас. д-р Благовеста Николаева Мидюрова
ас. д-р Емилия Дечева Иванова
ас. Стела Иванова Найденова
ас. Димитринка Славова Иванова
тех. хим. Елена Янкова Моллова