Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас

КАТЕДРА „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“Еко Конференция 2023
УНИВЕРСИТЕТ "проф. д-р Асен Златаров" Бургас
ОБЩИНА БУРГАС
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС


ВИ КАНЯТ


да участвате в


VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
за ученици и студенти

„ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“22÷24 Март 2023 г., гр. БургасНационална изява от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година


Мястото на провеждане на Конференцията ще бъде обявено допълнително!
Следете страницата на конференцията за новини!


В срок до 5 Март 2023 г., всички желаещи да участват в конференцията, следва да попълнят формуляр за участие в VII-та Национална Конференция:


Формуляр за участие в конференция - Очаквайте скоро


Презентацията трябва да бъде в ОСНОВНОТО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ


ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА


 • Синя икономика;
 • Устойчиви и екологично чисти технологии;
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
 • Управление на отпадъците;
 • Защита на екосистемите;
 • Алтернативните енергийни източници;
 • Метеорология и хидрология;
 • Мониторинг;
 • Защитени територии;
 • Биологично разнообразие;
 • Храни;
 • Пречистване на води;
 • Замърсяване на почви;
 • Управление на екологичните проекти;
 • Ролята на сътрудничеството в опазването на Черно море;

Участието в Конференцията е без такса за правоучастие!!!


Презентациите трябва да бъдат не по-дълги от 10 /десет/ минути.

Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили ще бъдат връчени грамоти и материални награди.

Наградените с „ГРАМОТА“ ученици, се приемат, в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, специалност „Екология и опазване на околната среда“ (редовно или задочно обучение), на основание на чл. 26, ал. 1а и 3а от Правилника за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „професионален бакалавър“ на Университета в рамките на утвърдения брой за учебната 2023/2024 година:

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 15 / 22.07.2019г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, получават удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит срещу такса от 20 /двадесет/ лева.

Председател на Организационния комитет

доц. д-р Александър Димитров

тел. 0888 886 448

Организационен секретар

доц. д-р Никола Тодоров

тел. 0886 054 523

Имейл адрес:

ecoconference@btu.bg


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ,


Ако извънредното епидемично положение (COVID-19), не позволява присъственото провеждане на събитието, Организационният комитет ще проведе конференцията отново ON-LINE в посочения период (22÷24 Март 2023 г.)


При онлайн провеждне:За актуални новини, следете страницата.

Със съдействието на: